Den europæiske patentlov fastslår, at man ikke kan patentere almindelige planter, frugter eller grøntsager. Alligevel udsteder den Europæiske Patentmyndighed flere og flere patenter på planter. Patenter er beregnet til at beskytte opfindelser, men naturen er ingen opfindelse. Derfor er det nødvendigt, at Europakommissionen slår fast, at planter og dyr ikke skal kunne patenteres!

NOAH og Frøsamlerne kører underskriftsindsamlingen i samarbejde med den østrigske miljøorganisation ARCHE NOAH. ARCHE NOAH sørger for indsamlingen og beskyttelsen af alle underskrifter. Derfor er du blevet ledt videre fra frinatur.dk her til den østrigske hjemmeside keinpatentaufleben.at

Skriv under mod patenter på liv!

5 minutter info

Bitte teilen Sie diese Seite